Kantvikin asukasyhdistys ry on perustettu vuonna 1997. Kotipaikkana on Kirkkonummi ja toimialue on eteläinen Kirkkonummi,

lähinnä Kantvik lähialueineen.

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana alueellisena asukasyhdistyksenä

- ylläpitää ja kehittää asukkaiden mielenkiintoa alueen asioiden hoidossa, ajaa asukkaiden etuja alueen ympäristönsuojelussa,virkistys ja harrastustoiminnoissa, liikenne-, koulu-, sosiaali-, kaavoitus-, yms. kunnallisteknisissä ja muissa asioissa,

- valvoa ja edistää toimialueella asuvien oikeudellisia, taloudellisia sekä yhteiskunnallisia etuja, edistää ja ohjata asumisviihtyvyyden parantamiseen tähtääviä toimia,

- kehittää ja ajaa asukkaiden yhteistoiminnan ja yhteisten pyrkimysten etuja.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- pitää yhteyttä alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin sekä toimielimiin ja järjestöihin,

- seuraa toimialueellaan vaikuttavien asioiden kehittymistä alueellisella ja paikallisella tasolla,

- osallistuu alueensa asioiden valmisteluun ja pyrkii ohjaamaan päätöksentekoa,

- voi liittyä tarvittaviin järjestöihin ja yhdistyksiin, toimia niiden kanssa yhteistyössä,

- edustaa jäseniään toiminnassaan,

- järjestää esitelmä-, koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia.

 

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi

- harjoittaa julkaisutoimintaa,

- kerää vapaaehtoisia jäsen- ja kannatusmaksuja

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,

- järjestää luvan saatuaan myyjäisiä, rahankeräyksiä ja arpajaisia tai muita varainhankintatapahtumia.

Tehtävät ja toimintaperiaate