Ajankohtaisia asioita

Kantvikin Asukasyhdistys – oman kylän parhaaksi - tule mukaan!

 

Asukasyhdistyksen työ viihtyisämmän ja turvallisemman Kantvikin puolesta on kantanut vuosien kuluessa hedelmää. Olemalla aktiivisesti yhteydessä kunnan virkamiehiin ja poliitikoihin on Kantvikin alueiden hoitoa saatu kehitettyä vähitellen parempaan suuntaan. Paljon on vielä tehtävää ja yhdessä voimme vaikuttaa parhaiten! Kirkkonummen kunnan suuntaan asioinnissa ja asukasyhdistyksen tekemissä esityksissä yhdistyksen painoarvo on luonnollisesti sitä suurempi mitä enemmän on jäseniä. Toivotamme kaikki uudet ja vanhat jäsenet lämpimästi tervetulleiksi yhdistykseen!

 

Kuluneen vuoden aikana asukasyhdistys on saanut asuinympäristöön liittyviä havaintoja, toimenpide-ehdotuksia ja toiveita, joita on viety eteenpäin kunnan tietoisuuteen. Saatujen havaintojen ja ehdotusten pohjalta mm. ympäristöön ja liikenneturvallisuuteen on tehty parannuksia.

 

Vuosittainen kylä siistiksi siivoustalkoot järjestetään 12.5.2023. Siivoustalkoita jatketaan yhteistyössä Kantvikin koululaisten kanssa, jotka aloittavat talkoourakan 12.5. koulupäivän aikana. Kokoontuminen Salen pihalla klo 17:30. Kaikki ovat tervetulleita mukaan!

 

Espanjansiruetanoiden keräys jatkuu tarvittaessa keväällä. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin eri tiedotuskanavoilla.

 

Asukasyhdistys osallistuu Porkkalan Marttojen järjestämään vieraiden haittalajien, kuten jättipalsamien, poistamiseen Kantvikin alueella.

 

Aktiviteeteista ilmoitetaan ensisijaisesti alueen Facebook-ryhmissä.

 

Kantvikin koululle hankintaan vuosittain liikennetyökirjoja yhdistyksen toimesta, joiden avulla lapset oppivat paljon tärkeitä asioita liikenteestä ja liikenneturvallisuudesta.

 

Kantvikin lähiliikuntapuisto, jonka hanketta asukasyhdistys on ajanut sitkeästi vuodesta 2015 alkaen, valmistui viime vuoden heinäkuussa.

 

Frisbeegolfradan rakentaminen Rånäsiin oli yhdistyksen suurin projekti viime vuonna.

9-väyläinen rata rakennettiin suurelta osin asukasyhdistyksen hallituksen jäsenten Ben Othmanin, Kari Korpimaan ja Veli Kuusiston voimin. Yleiset talkoot pidettiin 14-15.5.22. Radan rakentaminen oli mahdollista talkootöiden ja useiden sponsoritukien ansiosta. Lisäksi Prodigy Disc Europe Oy, jolta hankittiin frisbeekorit, antoi asukasyhdistykselle 30 kiekkoa, jotka lahjoitettiin Kantvikin koulun oppilaiden käyttöön. Radan avajaisia vietettiin 13.8.22, jonka jälkeen rata on ollut aktiivisesti käytössä ja yhtenä lajina koululaisten liikuntatunneilla. Lämmin kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille ja hanketta tukeneille!

 

Asukasyhdistyksen jäsenmäärä oli viime vuonna 166 jäsentä. Toiveet ja ehdotukset ovat painottuneet nyt erityisesti muutamille asuinalueille. Yhdistyksen tavoitteena on palvella kaikkia alueen asukkaita, ja kuulemme mielellään lisää ajatuksia ja ehdotuksia joka puolelta Kantvikia. Yhdistyksen jäsenmaksu pysyy entisellään, eli talouden ensimmäinen jäsen maksaa 10 euroa ja halutessaan talouden muut aikuiset jäsenet voivat maksaa 5 euron lisämaksun. Kiitos kaikille aktiivisuudesta asuinympäristöämme kohtaan ja yhdistyksen toimintaa tukeville!

 

Nyt olisi hyvä hetki myös tulla mukaan hallitukseen kehittämään aluetta, niin Sepänkannakselta kuin muualtakin Kantvikin alueelta. Hallituksessa mukanaolo ei vie aikaa kovinkaan paljon ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa! Kokouksia järjestetään sääntömääräisten kokousten lisäksi muutama vuosittain. Asukasyhdistyksen kevätkokous järjestetään 26.4.2023 klo 18 Kantvikin koululla. Hallitukseen valitaan uudet jäsenet erovuorossa olevien tilalle syyskokouksessa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen. Asukasyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimii Ben Othman.