Kokoukset
 

Hallitus kokoontuu tarvittaessa 3 – 4 kertaa kauden aikana. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa 2020.


Toiminta


Asukasyhdistys pyrkii olemaan aktiivinen vaikuttaja aluetta koskevien päätösten valmistelussa. Tämä koskee niin alueen kaavoitusta kuin alueelle mahdollisesti sijoittuvia, asukasviihtyvyyttä huonontavia toimintoja.

Asukkaiden viihtyvyys ja Kantvikin ja sen lähialueiden luontoarvot sekä meren läheisyys ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä alueella. Näiden tärkeyttä tullaan painottamaan yhdistyksen toiminnassa.

Asukasyhdistys järjestää myös Kantvikin keskeisten alueiden siivoustalkoot keväällä lumien sulettua yhdessä Kantvikin koulun kanssa.

Asukasyhdistys järjestää myös metsänraivaustalkoita suunnitteluhortonomi Jaana Junkkarin johdolla keväällä ja syksyllä Sokeritehtaantien varrella alueen raivaamiseksi puistomaisemmaksi.

Asukasyhdistys pyrkii edelleen toimimaan Sokeritehtaantien liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja raskaan liikenteen vähentämiseksi alueen pääkadulla.


Lähiliikuntapuisto
 

Lähiliikuntapuiston rakentaminen on aloitettu ja kunnan talousarviossa hankkeelle on myönnetty määrärahaa vuodelle 2020 500.000€ ja vuodelle 2021 400.000€. Asukasyhdistys seuraa puistohankkeen etenemistä ja antaa tarvittaessa lausuntoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenistö


Asukasyhdistyksen toiminta-aluetta pyritään laajentamaan myös Sepänkannaksen alueelle (säännöissä mainitaan, että yhdistys toimii Kantvikissa ja sen lähialueilla). 

Pyritään lisäämään yhdistyksen jäsenmäärää edellisen vuoden notkahduksen jälkeen.


Tiedottaminen
 

Asukasyhdistys laatii ja jakaa tiedotteita asukasyhdistyksen toiminnasta ja tarvittaessa muista ajankohtaisista asioista Kantvikin ja sen lähialueiden asukkaille.

Yhdistys pitää yllä internetsivuja osoitteessa www.kantvik.fi

Yhdistyksellä on aktiivinen facebook sivu, jossa kerrotaan ajankohtaisista Kantvikia ja sen lähialueita koskevista asioista.

Yhdistys pyrkii myös olemaan tiedottamisessa aktiivinen Kantvikin ja Sepänkannaksen facebook-ryhmissä.

 

Tarvittaessa järjestetään asukastilaisuus/ -tilaisuuksia Kantvikin asukkaille.

 

Toimintasuunnitelmamme vuodelle 2020 on: