TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2024

 

Kokoukset

Hallitus kokoontuu tarvittaessa 3 – 4 kertaa kauden aikana. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa 2024.

 

Toiminta

Asukasyhdistys pyrkii olemaan aktiivinen vaikuttaja aluetta koskevien päätösten valmistelussa. Tämä koskee niin alueen kaavoitusta kuin alueelle mahdollisesti sijoittuvia, asukasviihtyvyyttä huonontavia toimintoja.

Asukkaiden viihtyvyys ja Kantvikin ja sen lähialueiden luontoarvot sekä meren läheisyys ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä alueella. Näiden tärkeyttä tullaan painottamaan yhdistyksen toiminnassa.

Asukasyhdistys järjestää myös Kantvikin keskeisten alueiden siivoustalkoot keväällä lumien sulettua yhdessä Kantvikin koulun kanssa.

Frisbee-golfradan käyttöastetta seurataan.

Asukasyhdistys järjestää myös pienimuotoisia metsänraivaustalkoita asuinalueiden lähialueiden raivaamiseksi puistomaisemmaksi.

Asukasyhdistys pyrkii edelleen toimimaan Sokeritehtaantien liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja raskaan liikenteen vähentämiseksi alueen pääkadulla.

 

Jäsenistö

Jäsenistöä pyritään lisäämään.

 

Tiedottaminen

Asukasyhdistys laatii ja jakaa tiedotteita asukasyhdistyksen toiminnasta ja tarvittaessa muista ajankohtaisista asioista Kantvikin ja sen lähialueiden asukkaille.

Yhdistys pitää yllä internetsivuja osoitteessa www.kantvik.fi

Yhdistyksellä on aktiivinen facebook sivu, jossa kerrotaan ajankohtaisista Kantvikia ja sen lähialueita koskevista asioista.

Yhdistys pyrkii myös olemaan tiedottamisessa aktiivinen Kantvikin ja Sepänkannaksen facebook-ryhmissä.

 

Tarvittaessa järjestetään asukastilaisuus/ -tilaisuuksia Kantvikin asukkaille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

KANTVIKIN ASUKASYHDISTYS RY